Osiguranje
automobilske
odgovornosti.

Obavezno osiguranje

Osiguranje od autoodgovornosti – AO je obavezno osiguranje, koje prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju moraju da ugovore vlasnici/korisnici motornih vozila.

Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurava se odgovornost za štetu koja je pričinjena trećem licu upotrebom motornog vozila.To znači da bilo koju štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila, a koje je osigurano od autoodgovornosti neće platiti on –  već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

Na osnovu zaključenog osiguranja od autoodgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (telesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt).

 

Dobro je znati

 

Osiguranik gubi pravo iz osiguranja ukoliko upravlja vozilom bez propisane dozvole ili ukoliko je u momentu nastanka saobraćajne nezgode bio pod uticajem alkohola, droga i drugih narkotika.

U slučaju da prouzrokujete štetu vozilom koje nije vaše vlaništvo, osiguranje autoodgovornosti vezuje se za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja. Drugim riječima, potencijalnu štetu će nadoknaditi osiguravajuća kuća kod koje ste kupili polisu autoodgovonosti za vozilo koje je prouzrokovalo štetu bez obzira ko je njime upravljao Ukoliko se promijeni vlasnik odnosno korisnik vozila, polisa osiguranja je i dalje na snazi.

Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravajućeg društva u slučaju nastale štete i ona je propisana zakonom.

Premija osiguranja zavisi do vrste vozila, namjene vozila, snage motora i slično.

Preuzmite brošuru

Pišite nam

Pogledajte lokacije

Pozovite nas

SVE ĆE BITI U REDU.

Imamo set usluga da vas uvjerimo u to.

Tehnički pregled
i registracija

Pravna
zaštita

Osiguranje auto
odgovornosti

Osiguranje
AO plus

Osiguranje
auto nezgode

Kasko
sudar

Automobilska
asistencija

Asistencija
SUPER

KOJE JE OSIGURANJE
PRAVO ZA VAS?

Pametno je imati
dobro osiguran auto

Ponuda prilagođena svačijem džepu i svim vrstama motornih vozila. Odlučite se za osiguranje po Vašoj mjeri i zaključite jedan od paketa automobilskih osiguranja, sa kojim dobijate potpunu zaštitu za Vas i Vaše saputnike.